Rocket Fibro cementas su kristalizuojančiu priedu

 • +15% stipresnis betonas
 • 10% mažesnės cemento sąnaudos
 • Nelaidus vandeniui
 • Užtaiso betono mikro įtrūkimus
Kur įsigyti?

Nelaidus
vandeniui

Kristalizuojantis priedas užtaisantis mikroplyšius

Naudojant Rocket Fibro cementą su kristalizuojančiu priedu, paviršius bus lengviau apdirbamas – užlyginamas, geriau užsipildys tuštumos dėl sudėtyje esančio superplastiklio. Gamindami betoną su šiuo cementu išvengsite drėgnų patalpų, o dėl didesnio vandens nelaidumo betonas tarnaus gerokai ilgiau, nes betono porose nesusidarys ledo sluoksnis.

 

Puikiai tinka naudoti gaminant vandeniui nelaidžias struktūras (rūsius, parkingus ir garažus, šiltnamius, tunelius, baseinus), vandenį sulaikančias konstrukcijas (užtvankas, nuotekų valymo rezervuarus) bei požeminius statinius (prekybos centrus, transporto mazgus ir kt.).

Techninė informacija

 • Saugos reikalavimai

 • Paruošimas naudojimui

 • Cemento naudojimo rekomendacijos

 • Laikymas

 • Ilgaamžišumo užtikrinimas

 • Betono kietinimas

Šio cemento sudėtyje esantis portlandcementis (99,8% mišinio tūrio) yra šarminė medžiaga, todėl naudokite asmenines apsaugos priemones nuo dulkėtumo, kad cemento nepatektų į kvėpavimo takus ar ant odos. Cementui patekus į akis, nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu švaraus, tekančio vandens.

1. Į besisukančią betono maišyklę supilkite visą smėlį, žvirgždą, 3/4 vandens ir „ROCKET Fibro“ cementą su kristalizuojančiu priedu įprastomis arba ant šios pakuotės rekomenduo- jamomis proporcijomis.

 

2. Pilkite likusį vandenį, kol pasieksite reikiamą konsistenciją. 3. Maišykite mažiausiai 1,5 min.

 

4. Išbetonuotą vietą, priklausomai nuo oro sąlygų, uždenkite 3-4 dienoms ir laikykite drėgnai.

 

Mišiniui ruošti rekomenduojama naudoti geriamąjį vandenį. Smėlis ir žvirgždas turi atitikti užpildams keliamus reikalavimus. Molio priemaišos užpilduose neturėtų viršyti 1% nuo naudojamų užpildų masės.

 

Per daug vandens mažina mišinio stiprumą tam, kad plastiškumas būtų geresnis, naudokite cheminius priedus, o ne didesnį vandens kieki

Cementas, naudojamas betono arba skiedinio gamybai, turi būti be priemaišų ir sausas (nesušokęs). Mišinių ruošimui rekomenduojama naudoti geria- mąjį vandenį. Smėlis ir žvirgždas turi atitikti betonui ir skiediniui keliamus reikalavimus.

Rocket Fibro cementas su kristalizuojančiu priedu laikomas ant medinių padėklų. Pakuotė (jei nepažeista) yra pritaikyta laikyti ir lauko sąlygomis. Produkto su nepažeista polietileno plėvele sandėliavimo laikas neturi viršyti 6 mėnesių. Jei polietileno plėvelė pažeista, sandėliavimo laikas negali viršyti vieno mėnesio (ir ne ilgiau nei 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos) ir produktas turi būti laikomas uždaroje, nuo drėgmės apsaugotoje patalpoje.

Rocket Fibro cementas su kristalizuojančiu priedu – tai naujos rūšies cemento mišinys, sukurtas bendradarbiaujant su Lietuvos universitetų mokslininkais.

Šio priedo dėka galima pasiekti profesionalius rezultatus ir prailginti pamatų ar kitų statinių gyvavimo laiką.

Cemente esantis kristalizuojantis priedas suteikia šiuos privalumus ir charakteristikas:

– Užtaiso betono eksploatacijos metu susidarančius mikroįtrūkimus iki 0,4 mm;

– Sumažina betono ir skiedinio vandens įgeriamumą;

– Padidina betono ir skiedinio atsparumą cheminiam poveikiui;

– Sumažina garų laidumą konstrukcijose.

Išbetonuota konstrukcija turi būti kietinama: vasarą uždengiant vandeniui nelaidžia plėvele, žiemą – saugant nuo užšalimo bent savaitę laiko.

Kristalinė hidroizoliacija ir jos veikimas

Naudojant kristalinės hidroizoliacijos priedus, juose esantys mineralai sąveikauja su vandeniu, tirpsta ir kristalizuojasi plyšiuose ir tuštumose, kurios atsiranda betono eksploatacijos metu.

Susidarę kristalai užpildo plyšius ir tuštumas, taip padidinant betono nelaidumą vandeniui, o kartu ir ilgaamžiškumą.

Kristalinė hidroizoliacija:

 • Didina betono atsparumą šalčiui – betonas mažiau įgeria drėgmės, todėl susidaro mažiau ledo kristalų, kurie turi didelę ardymo jėgą.
 • Gali sėkmingai užkirsti kelią betono irimui agresyviose sąlygose, bei savaime „užgydyti“ betono irimo židinius ir įtrūkimus iki 0,4mm

Užtaiso mikro įtrūkimus

Užtaiso betono eksploatacijos metu susidarančius mikro įtrūkimus iki 0,4 mm, uždaro poras.

Nelaidus vandeniui betonas

Didina betono nelaidumą vandeniui - sumažina betono ir skiedinio vandens įgeriamumą bei padidina betono ir skiedinio atsparumą cheminiam poveikiui.

Stipresnis betonas

Pagaminamas 15% stipresnis ir ilgaamžiškesnis betonas.

Sumažiną laidumą garams

Sumažina garų laidumą konstrukcijose - ypatingai tinkamas požeminėms konstrukcijoms, rūsiams, lauke eksploatuojamoms aikštelėms, pamatams ir t.t.

Ieškokite prekių visoje Lietuvoje